Google cho phép người dùng ẩn kết quả tìm kiếm không mong muốn

Theo Google Blog, từ bây giờ Google đã cho phép người dùng chọn không hiểu thị các kết quả tìm kiếm không mong muốn. Việc này nhằm tăng sự tiện dụng và hiệu quả của các kết quả tìm kiếm của Google với người dùng nhưng cũng gây cho các công ty cung cấp dich vu SEO web một áp lực khá lớn.

Giờ đây, sau mỗi các kết quả tìm kiếm của người dùng, sẽ có chức năng block results. Khi người dùng chọn block kết quả của trang nào nào, sau đó Google sẽ không hiển thị kết quả tìm kiếm của trang đó trong tương lai. Người dùng cũng có thể xem và hiển trị lại các kết quả đã bị block trong mục Search Setting

Chức năng này được áp dụng khi người dùng tìm kiếm đăng nhập vào bằng tài khoản của Google.

Chức năng này được áp dụng đầu tiên tại trang Google tiếng Anh, những trang địa phương sẽ được lần lượt kích hoạt tính năng này trong tương lai.

Điều này rất quan trọng đến việc quảng bá website của doanh nghiệp, để đáp ứng được nhu cầu của người xem, các website của doanh nghiệp muốn áp dụng SEO web thực sự phải có những thông tin hữu ích đến người dùng. Như thế, khách hàng mới có thể thường xuyên trở lại website.

Helloworld.vn - cung cấp dich vu SEO webSEO web